Všetko o tom, čo môže zažívať hrobárka a jej srdce.

Alebo ako nepokaziť poslednú rozlúčku neskorým príchodom, aj keď nie som najbližšia pozostalá rodina. Prípadne akademická štvrť hodinka je po začatí obradu absolútne neprípustná.