Nenarodím sa, no predsa umriem...

10.09.2019

Prídu dni, keď nebudeš vidieť žiaden dôvod pokračovať. 

V poriadku.

Prídu aj dni, keď myšlienka na vstávanie z postele ťa rozplače. Toto je tiež v poriadku. Prídu dni, keď si nebudeš vedieť spomenúť, prečo plačeš, usmievaš sa, alebo prečo vôbec žiješ. Keď únava tlačí na tvoje viečka a láme ti kosti. Máš na to právo. Ale nezabúdaj, že nič netrvá večne. Všetko je len dočasné. Mnohí pred tebou to už zažili a prežili. 

Carmelita Zappalá

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie, a to priamo rodičovi, alebo ním určenej pohrebnej službe. 

Od 29. apríla 2017 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologickopôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie.  

Prečo pochovať nenarodené dieťatko?

Je dôležité sa rozlúčiť, i pre budúcnosť našu i pre dieťatko, ktoré chce byť milované i na ceste do Neba. Lebo ono ide priamo tam a je dobré, keď vie, že myšlienka naň neprináša len smútok a plač. Je dobré sa s ním dôstojne a s láskou rozlúčiť. Vo svojej praxi som sa stretla s mnohými prípadmi, kedy matky a hlavne prvorodičky nevedeli, že si svoje dieťatko môžu pochovať. Väčšinou sa o tejto možnosti dozvedeli až po 6 - 7 mesiaci tehotenstva. Nie môžte o to požiadať i v skoršom štádiu tehotenstva. Stretla som sa i s úžasnou ochotou  v 5 týždni tehotenstva, kedy tkanivá dieťatka boli vydané na pochovanie. Ten pocit,  o ktorom mi neskôr povedali mamičky a oteckovia takýchto anjelikov, je úžasný. Oveľa rýchlejšie zotavenie nielen na duši a radosť zo života nového mnohonásobnejšia. Nie predsa každý má osobného anjela v Nebi, ktorý dáva na nás pozor :) 

                                               Vaša Sára
V prípade takejto udalosti neváhajte kontaktovať mňa, alebo ktorúkoľvek pohrebnú službu vo Vašom okolí. 

Verím, že ostatní poctiví kolegovia, kolegyne Vám tiež  zaiste pomôžu v takejto chvíli a s Vaším anjelikom sa rozlúčia za nulové, alebo minimálne náklady. 

          hrobarkasara@gmail.com

V prípade, že ste sa nemohli rozlúčiť zo svojím anjelikom, nič nieje stratené. Dnes už na cintorínoch existujú pietne miesta, pomníky za nenarodené detičky. Vyberte sa spoločne so svojím partnerom na také miesto a hlasným zvolaním pošlite pozdrav do Neba. Zapáľte sviečku, plačte, kričte. 

No i smejte sa s láskou. 

Máte predsa najvzácnejšieho orodovníka, či poklad v Nebi. 

Anjeličku môj strážničku,
opatruj moju dušičku,
ako vo dne, tak i v noci,
buď mi stále na pomoci. 

Amen