Vyvolaní po mene

12.05.2023
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť
to svoje malé sólo.
To nasnívane čo len chcelo byť,
i to čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi nám do reči
Boh, nie tak aby slúžil
naplňovaniu túžob človečích.
no, aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa do rany,
nebol som vo vás krutý
Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
Až rozspieva sa svetu dokorán,
prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho, že jej Pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie, čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
zlomené krídla...? práve zlomené
sú žehnávané Bohom.
budeme vyvolaní po mene

a bude nás tam mnoho. 

zdroj: web/autor Milan Rúfus