Tváre pokoja

12.02.2022

Ako sa cítim pri úprave zosnulých



Smrť má poväčšine dve tváre.

Buď je vykúpením alebo je tragédiou. 

Obe z nich však oslobodia dušu. 

Ak nezhasíname jej svetlo a neostane z nej tma, cítim jej pokoj... 

Snažím sa preto aby podobný pokoj vyžaroval aj z tvári , 

ktoré uvidia pozostalí posledný krát...

Vaša Stanka