Modlitba hrobárky Covid 19

15.04.2020

Ostal iba dym úzkosti, strachu a beznádeje. Ako i dnes, keď umierajú ľudia vo všetkých nemocniciach sveta, osamotení, plní strachu a beznádeje. Ich telá, zabalené v bielych plachtách, očistené vkladajú do drevených rakiev a ony čakajú na svoje pochovanie. I my sme plní strachu a beznádeje, čomu budeme čeliť. Zdá sa, že všetka láska umiera a zlo má neobmedzenú moc.

Pane, všetko odovzdávame do tvojej vôle. Ukáž nám svoju lásku tak, aby sme prijali svoje povolanie aj napriek zdaniu konca svojej cesty, konca cesty našich blízkych, a tešili sa, že sa raz stretneme spoločne, v radosti večného pokoja, bez masky na tvári, no hlavne bez tej masky na srdci, ktorú už pomaly ani nebadáme. Daj nám lásku, a to lásku trpezlivú, dobrotivú, nezávidiacu, nevypínajúcu sa, odpúšťajúcu - tvoju lásku. Ďakujeme ti, že nás učíš obetovať všetky naše kríže a dávaš nám silu plniť tvoju vôľu, silu pomáhať rodinám zosnulých aj napriek vírusu, ktorý nás ohrozuje.

Daj nám silu plniť povolanie, ktoré si nám zveril. Daj nám dar sily, aby sme obstáli v tvojej službe. Všetko má svoj koniec, no tvoja láska sa nekončí. Tvojej láske a milosrdenstvu zverujeme Cirkev, vlasť i celý svet. Osobitne ti zverujeme tých, ktorí umierajú v bolestnej samote pre bezpečnostné opatrenia, ktoré vírus COVID-19 priniesol, a tak sa so svojimi blízkymi nemôžu rozlúčiť. No veríme, že raz sa všetci stretneme v tvojom nebeskom kráľovstve, len v radosti a oslave.