Dar lásky

14.04.2023

Verím, že láska je aj o tichých chvíľach.

Milovať a byť milovaný na oplátku – niekedy by sa zdalo, že to môže byť celkom jednoduché.

Sú ľudia, ktorí dávajú to, čo majú v srdci len veľmi ťažko. Potom sú ľudia, ktorí svojim úsmevom dávajú v tichu, všetku svoju lásku.

Niekedy je láska jednoduchá....

Krásna a nekonečná.


Pokora pred životom , láska k svojmu okoliu , to všetko sa dnes v jednom životnom príbehu končí ....

Navždy zanechávame po sebe dar, ktorý sme venovali niekomu inému. Dar času a našej prítomnosti s milovanými. Dar lásky navzájom venovanej. A ten ostane navždy v nás. Pokiaľ budeme mať v srdci lásku, tak spomienky na čas strávený spolu, nám budú pomáhať prekonávať nové prekážky a budú nás držať na nohách. A možno raz, niekde v neznáme, sa opäť stretneme a dopovieme si príbeh, ktorý sa musel z nejakého dôvodu prerušiť...

,, Napriek všetkému je najdôležitejšia láska v akejkoľvek podobe. Vždy je najdôležitejšie to, či sme ju vedeli prijímať, dávať, či sme ju mali s kým prežívať, deliť sa o ňu, znásobovať ju. Existenčné starosti nám chcú občas nahovoriť, že na lásku už dnes nie je čas. A je len na nás, či tomu uveríme....,,