Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

01.11.2021

Dnes slávime sviatok všetkých svätých. A aj u mňa ako hrobárky, je tento deň určite špeciálnym. Avšak trošku inak než pre vás ostatných. Konečne si môžem vyložiť nohy a len tak v tichu načerpávať sily na ďalší týždeň a písať tento nový blog :)  

Posledný týždeň sme zažili viac než turbulentný týždeň. Aj vďaka vaším kvetinovým objednávkam aj vďaka rozlúčkam, ktoré sme pripravovali. Pod tlakom všade prezentujúcich ekologických výzdob, pod tlakom znova sa tlačiaceho Covid vírusu, pod tlakom smútku a straty najbližších, ktoré sa dotkli i nás v osobnom živote a niečo chcú zaiste povedať. V tomto období, kedy všetkých kroky vedú na cintoríny, nám sa to akosi v tom zhone nechce. Nie je ani veľa času na hroby našich blízkych, ale bude ho dosť po všedné dni. 

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť: Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v Nebi.

Nebol čas ani na modlitbu, no o to viac práve dnes ako aj najbližšie dni ju môžem posilniť. Spolu s Vami. Lebo práve v najbližších dňoch idú modlitby srdca, naozaj rýchlejšie hore. A verím tomu, pretože mám to požehnanie a možnosť byť pri dušiach vašich blízkych celý rok. Zatiaľ ani raz nesklamala. Tá modlitba.  

Želám ti, aby si zostal v spojení s tými, ktorí od nás odišli. 

Kto na nich myslí, kto sa za nich modlí, cíti ich blízkosť. 

Želám ti spoločenstvo s tvojimi zosnulými, ktoré bude trvať po celý život. 

Budeš vnímať okolo seba ich starostlivosť, ich neviditeľnú prítomnosť. 

Nech sú pre teba anjelmi, ktorí ťa chránia.

A.L. Balling (zdroj:web) 

A tak aspoň po tieto dni si môžem vydýchnuť, že v tom nie som sama. A nezabúdajte, nie je to o najkrajšej ikebane a najjagavejšej dlhotrvajúcej sviečke. Je to o srdci a to čo v ňom nosíme a ďalej odovzdáme.  

 Vaša Sára.