Smrť predsa nezabíja lásku

08.10.2021

My ťažko chápeme veci na zemi, s námahou nájdeme, čo je na dosah. 

Kto môže pochopiť, čo chce Pán ?

Aby nemluvniatko toto v nebeskej, zaujalo miesto v sláve anjelskej, vzal si ho Boh k sebe v nevinnosti, kým neznalo ešte hriechy, zlosti. 

Dnešný deň sme s veľkou bázňou a musím priznať i s roztraseným žalúdkom odprevádzali dvoch Anjelikov. Dievčatko a chlapčeka. Nepoznali sa, ani o sebe nevedeli. No dnes odchádzali spoločne na rôznych miestach.  Odchádzali do svetla lásky. Také niečo si myslím sa v živote hrobárky môže stať len jeden krát. Poslať toľko lásky a modlitieb až na dvakrát. Aj za rodičov a starých rodičov, ktorí sa o anjelikov starali ako najlepšie mohli.   

,, Dietky sú to, ktoré Pán miloval.,, 

A verím, že i dnes v Nebi ich prijímal s láskou a ich rodinám práve požehnal. A i nám. Znova viac môžeme chápať, že smrť lásku nezabíja. Ba práve naopak. Nebo brány láske otvára. 

Nechajte prísť malých ku mne, pre takých je Nebo otvorené. 

 Nikolka a Paťko odpočívajte v pokoji.

V jednom prípade dievčatko aj napriek veľkej bolesti najbližších odchádza z pozemského života a stáva sa tak anjelom pre Nebo i Zem,  a som vo viere a láske presvedčená, že svojim blízkym pripravuje miesto.

V druhom prípade chlapček odchádza nielen do svetla lásky, ale i za svojou mamou, ktorá sa rozhodla dať mu život, aj napriek tomu, že jej sa život  pred časom na tejto zemi skončil. 

V oboch prípadoch bolo až nesmierne dojemné sledovať fakt, že sú všetci blízky zmierení s tým, že si ich anjelikov Pán k sebe zavolal, a oni aj napriek slzám dokázali otvoriť srdce pre vieru  v opätovné stretnutie. 

Ďakujeme Ti, že nám nechávaš svietiť svetlo svojej lásky - prijmi tieto deti do svojho kráľovstva a nám daj silu žiť ako deti svetla, kým všetci vo večnosti nebudeme patriť už len Tebe. A všetkým blízkym pošli ľudí, ktorí im pomôžu v týchto ťažkých dňoch.

Vaša Sára